Děkujeme všem, kteří nás podporují           a pomáhají nám